TK LOKOMOTIVA

::História

Tenisový klub bratislavskej "Lokomotívy" patril medzi prvé slovenské tenisové oddiely založené v Bratislave. Hráči oddielu patrili veľa rokov medzi špičku slovenského a československého tenisu. Oddiel vznikol v roku 1927 iniciatívou vysokopostavených železničných úradníkov pánov Dědka, Spiegla a Jelínka. V archíve mesta Bratislavy je pod heslom "Lawn-tennis club železničních úředníků" uložená aj zápisnica z ustanovujúceho zasadania klubu zo dňa 11. 2. 1927 za prítomnosti 36 účastníkov. V tom čase tu už boli tri dvorce, ktoré stáli v záhrade pána vrchného inšpektora Dědka. V roku 1930 mal oddiel už 119 členov, v roku 1931 až 153 členov.

V prvých rokoch života oddielu dominovali v členstve príslušníci "vyšších" tried. Kvalitatívny rozvoj nastal až po príchode mládeže, ktorá bola najmä z okolia dvorcov a ktorá už vyrastala na železničiarskych dvorcoch. Boli to odchovanci prvého plateného správcu klubu "uja" Antona Meruňku, nestora bratislavského tenisu. Z tohto kolektívu vyrástli reprezentanti, ktorí o prvenstvo v tenise na Slovensku súperili s bývalou "eškou" – ŠK Bratislava, terajší Slovan. Klub vystaval pri dvorcoch pánovi Meruňkovi správcovský byt, kde rodina dlhé roky bývala.

Tenisový klub fungoval i v medzivojnovom období až do leta 1944, kedy ustupujúce nemecké vojská využili tenisové kurty ako odstavné plochy pre nemecké transporty. Železniční úradníci, členovia oddielu, využili svoje skúsenosti a vplyv a i vďaka porozumeniu riaditeľstva štátnych železníc dvorce boli obnovené a mohla sa začať tenisová sezóna  roku 1946. Stredobodom sezóny bolo exhibičné stretnutie so zahraničnými hráčmi, na ktorom sa zhromaždilo niekoľko tisíc nadšených divákov. Štartovali tu austrálčania, američania a kvalitní európski hráči. V roku 1948 sa oddiel transformoval na tenisový oddiel Š. K. Železničiari, ktorý po roku 1951 v rámci novej organizácie telovýchovy, založenej na podpore veľkých závodov, podnikov a škôl, prešiel pod TJ Lokomotíva. Odchod špičkových hráčov do Slovanu a generačná výmena hráčov znamenala po roku 1951 útlm v aktivitách oddielu. V roku 1958 sa na jednom z piatich tenisových dvorcov po uložení asfaltovej vrchnej vrstvy začal hrať basketbal. V rokoch 1976 – 1977 sa svojpomocne vybudovalo nové oplotenie, umelé osvetlenie na všetkých štyroch dvorcoch, nová cvičná stena, veľká krytá tribúna a prestaval sa objekt šatní. V 80. rokoch minulého storočia tenisový oddiel Lokomotíva Bratislava mal vyše 100 členov a jeho činnosť sa sústreďovala na výkonnostný i rekreačný tenis. Boli sezóny vydarenejšie, i menej úspešnejšie, organizoval sa aj celoštátny turnaj ku Dňu železničiarov, ktorého sa zúčastnili aj budúci reprezentanti Československa, napr. Ivan Lendl a Miloslav Mečíř. Svoje tenisové začiatky tu absolvoval aj veľmi úspešný reprezentant Karol Kučera. Na čele výboru tenisového oddielu sa vymenilo viac predsedov, ktorí so striedavými úspechmi zabezpečovali jeho činnosť.

K významnej zmene prišlo v roku 1991, kedy sa od bývalej Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Bratislava oddelili všetky športové oddiely a tie si museli zabezpečovať financovanie z vlastných zdrojov. Pozitívom bolo, že klub mal vyriešené vlastníctvo všetkých objektov v areáli a nájomnú zmluvu s železnicami na pozemky. Činnosť tenisového klubu po delimitácii možno hodnotiť pozitívne, výkonnostný i rekreačný tenis bol v rámci možností na požadovanej úrovni. V týchto rokoch klub prihlasoval do súťaží pravidelne všetky kategórie: mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospelí i veteráni a to až do sezóny 2004. Po tomto roku sa však už vedenie TK muselo venovať hlavne riešeniu situácie, ktorá vznikla koncom 90. rokov a ktorá súvisela s pripravovanou investičnou akciou Predstaničné námestie. Možno konštatovať, že nakoľko dosiaľ nedošlo k definitívnej dohode o majetkovom vyrovnaní s developerom, zostáva tento problém kľúčovým, i keď hlavnú náplň tenisového klubu a to hranie tenisu, vedenie plnohodnotne zabezpečuje. Po posledných voľbách, ktoré sa uskutočnili v apríli tohto roku, pracuje výbor pod vedením predsedu pána Kezmana v zložení: M. Ružek, L. Gregor, R. Kusý, P. Šarkan, M. Mudroch a P. Štibraný.

Historické fotografie

Významní funkcionári
a hráči tenisového oddielu Lokomotíva:


Dědek, Spiegel, Jelínek, Moniková, Schneider, Mlčoch,
Kutina, Martínek, Weber, Šafařík, Meruňka a synovia, Kouklík,
Nedbálek, bratia Krejčí, Nový, Schneiderová, Štefániková, Lukovínyová,
Halmy, Jedľovský, Bruckner, Hapl, Boublík, Žilinčan, Šafárik, Fischerová,
Ileková, Krausová, Kocián, Zachar, Fillo, Hrankovič, Miffeková, Vrba, Brežný,
Košinár, Hemelka, Schindler, Chalupa, Pietor, Zahradník, Kollarovits, Lisitzký,
Flesner, Spírová, Drobný, Pulcová, Zieglerová, Kuriatková, Buliš,bratia
Jakubíkovci, Meliš, Sobotová, Morstyn, Bernárd, Strnad, Ilavský, Melišová,
Herodek, Tonkovič, Šafarík, Kirschnerová, Štrba, Tabaková, Weinzetl, Kuchár,
Franců, Šimko, Lukáč, Šidelský, Kašpárek, Kurhajec, Bruckner, Lužák, Tomanová,
Kurhajcová, Rolný, Ružák, Benická, Sabocha, Danek, Vojáček, Bartek, Nižňanský,
Táborská, Smejkal, Šmárik, Dunaj, Mokráňová, Bistika, Buchtová, Silvan, Kučár,
Princ, Kováč, Valentovič, Totka, Lampert, Slezáček, Sadovský, Melicherčíková,
Pavlík, Starka, Adamovič, Emila, Kliment, Matuška, bratia Štibraný, Válek,
Váleková, Laiferová, Ambróz, Pyšný, Drozdík, Šramko, Turner, bratia
Gergelyovci, Rusnák, Fraštacký, Jirásková, Korbelová, Galan,
Zimmerová, Horský, Bulánek, Gazda, Pašiak, Ondruška, Kráľová,
Obenrauchová, Schwarz, Kučera st., Kučera ml., T.Kusý,
R. Kusý, Štefánik st.,Štefánik ml., Kazík, Fellner, Šarkan,
Lukeš, Steiner, Mariani st., Štibraná,
J.Nižňanská.

Tenisový klub Lokomotíva, Žabotova 5, 811 04 Bratislava, Hrací čas v TK: pon-pia od 7.00 do 20.00 h. sob/ned od 8.00 do 20.00 h. REZERVÁCIE: 0907 082 270